för butiker
suomeksi | på svenska |

Ordlista

Elektrisk och elektronisk apparat

En apparat som drivs med elektrisk ström, ackumulator eller batteri. Dessutom räknas samtliga lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, till elektriska och elektroniska apparater (definitionen grundar sig på EU:s WEEE-direktiv 2002/96/EG).

EE

El- och elektronikavfall (EE-avfall) = kasserade elektriska och elektroniska apparater.

Distributör

Med distributörer avses på dessa sidor de butiker som har elektriska och elektroniska apparater i sitt sortiment.

Producenter

I detta fall de företag som tillverkar eller importerar elektriska och elektroniska apparater för den finländska marknaden.

Producentsammanslutningar

Producenterna kan ha anslutit sig till producentsammanslutningar och överlämnar därmed sina lagstadgade ansvarsskyldigheter för avfallshanteringen till dessa aktörer.  De producentsammanslutningar för elektriska och elektroniska apparater i Finland som myndigheterna har godkänt är: SELT ry, producentandelsföreningen ICT TY, FLIP ry, producentsammanslutningen SER ry och ERP Finland ry.

Producentansvar

Med producentansvar avses produkttillverkarnas och -importörernas skyldighet att på sin bekostnad anordna avfallshanteringen för sina produkter när produkterna kasseras. Producentansvaret är en obligatorisk skyldighet enligt 3 a kap. i avfallslagen (1072/1993). Producenterna kan fullgöra sina skyldigheter genom att antingen ansluta sig till en producentsammanslutning eller anmäla sig till producentregistret hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (Källa: NTM-centralen i Birkaland).

Producentansvaret för elektriska och elektroniska apparater i Finland trädde i kraft den 13 augusti 2005.

SER-kierrätys

Den samarbetsgrupp bestående av producentsammanslutningarna för elektriska och elektroniska apparater som organiserar distributörens mottagning av EE-avfall och anordnar avhämtningen av det insamlade avfallet från distributörens mottagningsställen (www.serkierratys.fi).

Mindre EE-avfall

Med mindre EE-avfall avses elektriska och elektroniska apparater av vars yttre mått inget överstiger 25 centimeter. Sådana kan vara till exempel ficklampor, eltandborstar och små strykjärn.

Lamp-EE-avfall

Samtliga lampor som har kasserats av konsumenter, med undantag av glöd- och halogenlampor samt fordonsljus, som kan slängas i blandavfallet.

Data-EE-avfall

Elektriska och elektroniska apparater med minneskapacitet, såsom mobiltelefoner, digitalkameror och  datorer.

Annat EE-avfall / Större EE-avfall

Övriga elektriska och elektroniska apparater som inte hör till mindre EE-avfall, lamp-EE-avfall och data-EE-avfall är apparater av vars yttre mått något mått överstiger 25 centimeter.

Butik inom dagligvaruhandeln

En butik som i huvudsak säljer livsmedel.

Specialaffär

En affär som säljer specialartiklar (varaktiga konsumtionsvaror); till exempel hemelektronikaffärer, möbelaffärer, järnaffärer.