för butiker
suomeksi | på svenska |

Webbutbildning för personalen

Butikspersonalen kan med fördel genomgå en webbutbildning så att de känner till praxisen kring mottagning av EE-avfall och kan instruera sina kunder.

Klicka här för att gå till webbutbildning (endast på finska).