SER
suomeksi | på svenska |

Användningsvillkor

Genom att använda webbplatsen www.serkierratys.fi förbinder sig besökaren att följa dessa villkor.

Uttrycket ”SER-kierrätys”, som används på denna webbplats, avser en samarbetsgrupp bestående av producentsammanslutningarna för elektriska och elektroniska apparater SELT ry, producentandelsföreningen ICT TY, FLIP ry, SER-tuottajayhteisö ry och ERP Finland ry. Samarbetsgruppen organiserar distributörens mottagning av EE-avfall och anordnar avhämtningen av det insamlade skrotet från distributörens mottagningsställen.

Denna webbplats och dess innehåll ägs av följande producentsammanslutningar för elektriska och elektroniska apparater: SELT ry, producentandelsföreningen ICT TY, FLIP ry, SER-tuottajayhteisö ry och ERP Finland ry. Immateriella rättigheter till webbplatsen och dess innehåll, såsom varumärken, domännamn och upphovsrätt (bl.a. de texter, bilder, diagram, ljudupptagningar, videofilmer m.m. som webbplatsen innehåller) tillhör de nämnda producentsammanslutningarna tillsammans eller individuellt.

Det är förbjudet att kopiera, lagra eller på annat sätt framställa exemplar av webbplatsens innehåll eller delar av innehållet i oredigerad eller redigerad form, på något som helst sätt eller i någon som helst form. Det är även förbjudet att överföra, distribuera, vidarebefordra eller på annat sätt offentliggöra webbplatsens innehåll eller delar av innehållet utan rättsinnehavarnas på förhand givna skriftliga samtycke.

Du får endast lagra delar av webbplatsens innehåll på din dator och skriva ut dessa för din personliga, icke-kommersiella användning enligt dessa villkor. Det är förbjudet att redigera eller använda webbplatsens innehåll för annat ändamål.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som inte avsetts som offentliga för offentlig kommunikation är tillåtet under förutsättning att källan anges i sammanhanget.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av en tredje part. När användaren går till dessa webbplatser ska han eller hon före användningen av dessa webbplatser godkänna eventuella användningsvillkor för dessa.

Samtidigt godkänner användaren även att SELT ry, producentandelsföreningen ICT TY, FLIP ry, SER-tuottajayhteisö ry och ERP Finland ry inte är ansvariga för de länkade webbplatserna eller deras innehåll. Att man har lagt upp en extern länk på denna webbplats betyder inte heller att vi särskilt godkänner de produkter, tjänster och åsikter som nämns på den aktuella webbplatsen.

Webbplatsen levereras ”i befintligt skick”. Vi har strävat efter att tillämpa normal praxis för att kunna kontrollera tillförlitligheten hos den information som presenteras på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att webbplatsen eller informationen på webbplatsen är korrekt, exakt eller tillförlitlig. Vi garanterar inte att webbplatsen eller den server som möjliggör läsning av webbplatsen är utan virus eller andra skadliga komponenter, även om vi har strävat efter att beakta säkerheten. Vi garanterar inte att webbplatsen kan användas utan avbrott eller störningar. Vi ger inga garantier för ägande- och upphovsrätten eller bevarandet av dessa, eller för innehållet eller dess riktighet eller tillgången till de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen. Vi ansvarar inte heller för sådana direkta eller indirekta skador som kan ha orsakats av webbplatsens användning eller funktionsstörningar eller för de skador som orsakats av inkorrekta uppgifter.

Varumärken, bifirmor och domännamn är skyddade märken som innehas av producentsammanslutningarna i SER-kierrätys. De externa produkt- och företagsnamn som nämns eller i övrigt syns på denna webbplats kan vara andra företags varumärken eller produktnamn. Att namnen, produktnamnen eller varumärkena visas innebär inget samband mellan dessa företag eller sammanslutningar. Användning av webbplatsen berättigar ingalunda till användning av dessa produktnamn eller varumärken utan rättsinnehavarens på förhand givna skriftliga samtycke.