Data-EE-avfall

Data-EE-avfall omfattar elektriska och elektroniska apparater med minneskapacitet, såsom datorer, mobiltelefoner och digitalkameror.

Data-EE-avfallet kan innehålla användarens personliga uppgifter och de apparater som konsumenten har tagit ur bruk samlas därför i affären i en låst insamlingsbehållare.

Data-SER video: http://www.youtube.com/watch?v=CHt7nycfOtE

I en del butiker finns en datasäker insamlingsbehållare för data-EE-avfall. Om den är synlig, känner du igen den på den här symbolen: