Lamp-EE-avfall

Lamp-EE-avfall omfattar samtliga lampor som konsumenterna har kasserat med undantag av glöd- och halogenlampor.*

Lamporna bör behandlas med försiktighet. Lampor kommer att återlämnas utan förpackning.

Lampor tas emot utan avgift av regionala insamlingsplatser och de flesta butiker. I butiken känner du igen insamlingsbehållaren för lamp-EE-avfall på det här märket:

* Glöd- och halogenlamporna kan slängas i blandavfallet.