Vad är EE?

EE är en förkortning av el- och elektronikavfall.  Med el- och elektronikavfall avses kasserade elektriska och elektroniska produkter. Till elektriska och elektroniska produkter räknas alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Även samtliga lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter.

De vanligaste elektriska och elektroniska apparaterna i ett hem är bland annat hushållsmaskiner, klockor, datorer, skrivare, mobiltelefoner, tv-apparater, hemelektronik, kameror, lampor, belysningsarmaturer och elektriska verktyg, också elektriska bastuungnar och varmvattenberedare.

Hushållen kan kostnadsfritt transportera alla sina gamla elektriska och elektroniska apparater till miljöstationer. Stationernas (över 400) adresser hittar du på www.kierratys.info eller på det egna avfallsbolagets webbplats.

Därtill tar en avsevärd andel av butikerna emot el- och elektronikskrot. Genom att klicka på typen av EE-avfall till vänster kan du få närmare information om den specifika avfallstypen.

OBS! Samlingsplatserna accepterar endast komplett utrustning. Demontera inte apparaten. Lösa batterier och ackumulatorer ingår inte i EE-återvinning.