SER
suomeksi | på svenska |

Länkar

Producentsammanslutningar som organiserar EE-återvinning

ERP Finland rf

FLIP rf

ICT Producenternas Andelslag

SELT rf

SER-tuottajayhteisö ry SERTY

 

Tillsynsmyndighet för producentansvaret

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Lagstiftning

Statsrådets förordningom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter


Producentsammanslutning som organiserar butikernas insamling av batterier och ackumulatorer

Recser Oy