för butiker
suomeksi | på svenska |

Insamlingsbehållare

Butikerna kan samla in det elektriska och elektroniska avfallet i valfri insamlingsbehållare av engångskaraktär. Insamlingsbehållare som hämtats kan inte returneras till butiken. Det rekommenderas att butiken använder överblivna kartonglådor och s.k. engångspallar.

Mindre-EE-avfall och annat-EE-avfall kan mottas i samma behållare i butiken. Lampor samlas in utan förpackningar i en egen insamlingsbehållare och transporteras för hantering i en separat behållare. OBS! Lysrör samlas till en separat behållare.

Det rekommenderas att apparater med minneskapacitet samlas in i en datasäker insamlingsbehållare för data-EE-avfall. SER-kierrätys erbjuder kostnadsfritt en låsbar eller förseglad insamlingsbehållare för data-EE-avfall för butiker som säljer apparater med minneskapacitet.

För övriga EE-apparater kan butikerna beställa olika avgiftsbelagda mottagningsbehållare, där EE-avfallet kan förpackas för transport. 

Butikerna kan samla de apparater som kunderna har returnerat i valfri insamlingsbehållare och själva leverera apparaterna till miljöstationerna för EE-avfall (www.kierratys.info). Då behöver inte butiken registrera sig. Registrering krävs dock för beställning av kostnadsfri insamlingsbehållare för data-EE-avfall eller avgiftsbelagda insamlingsbehållare från webbutiken.

Behållare kan beställas från vår webbutik (endast på finska).

OBS! För att logga in behöver du butiks ID-numret som skickas till dig under registreringen.