Vad händer med de insamlade apparaterna?

Det är viktigt att lämna det elektriska och elektroniska avfallet till återvinning så att det inte hamnar i naturen!

Vad händer med de insamlade apparaterna?

De insamlade apparaterna hanteras i första hand i Finland. Genom återvinningen omvandlas gamla apparater till råvaror och material för användning inom industrin. Detta material används vid tillverkning av nya produkter.

Vid återvinningen tillvaratas och behandlas även farliga och skadliga ämnen i gamla apparater separat. På detta sätt hamnar de skadliga ämnena inte i naturen. En del av de apparater som kommit till återvinningen återanvänds efter kontroll.