Återvinning av EE-produkter

Konsumenten får returnera gamla elektriska och elektroniska apparater kostnadsfritt för återvinning. Återvinningskostnaden betaldes redan vid inköpet av apparaten, och därför lönar det sig att använda nätverket av mottagningsställen!

Apparaterna får återlämnas kostnadsfritt till de miljöstationer för EE-avfall som finns på sidan www.kierratys.info.

Därtill tar en avsevärd andel av butikerna emot el- och elektronikskrot.

Producentansvaret innebär att producenter och importörer av elektriska och elektroniska apparater är skyldiga att ordna ett kostnadsfritt mottagningsnätverk för avfall bestående av konsumenters kasserade elektriska och elektroniska avfall. 

På dessa sidor finns information om var du kan återlämna gamla elektriska apparater och hur återvinningen av de elektriska och elektroniska apparaterna fungerar.

Om du inte hittar information om den fråga som du funderar över kan du kontakta oss: info(a)serkierratys.fi.