Mindre EE-avfall

Mindre EE-avfall omfattar små elektriska och elektroniska apparater av vars yttre mått inget överstiger 25 centimeter, såsom belysningsarmaturer, små hushållsmaskiner, elektriska verktyg, klockor, dammsugare, mikrovågsugnar och hårtorkar.

Små apparater tas emot utan avgift på alla regionala insamlingsplatser på samma sätt som andra el- och elektronikapparater. Insamlingsplatserna hittar du på sidan www.kierratys.info (val elapparater).

Mindre EE-avfall kan också lämnas till större butiker och stormarknader utan köpskyldighet. I en del butiker finns insamlingsbehållaren för mindre EE-avfall synlig. Då känner du igen den på det här märket: